சரியா? தவறா?

சமூக வலைதளங்களில் பாதிக்கும் மேல் ஆக்கிரமித்து இருக்கும் வதந்திகள், வெறுப்பு பிரச்சாரங்களை தோலுரித்துக் காட்டும் பகுதி

Back to top button